Forprosjekt tretopphytter fase 2

Støtte: Kr. 298.000
Prosjektperiode: 2023
Prosjekteier: Attme Have AS
Kontaktperson: Leikny Edvardsen