Forprosjekt - kobling lokalt næringsliv, Ukrainasporet

Støtte: Kr. 100.000
Prosjektperiode: 2023
Prosjekteier: VOX
Kontaktperson: Stig Stokkland