Kompetanseheving - nisjespesialisering barokkk

Støtte: Kr. 37.000
Prosjektperiode: 2023
Prosjekteier: Anna Starr ENK
Kontaktperson: Anna Starr