Forprosjekt - tilrettelegging for virksomhet Finnlandsmoan

Støtte: Kr. 31.550
Prosjektperiode: 2023
Prosjekteier: Hovedsentralen as
Kontaktperson: Ørjan Thomassen