Kompetanseheving Yin og Yang yoga

Støtte: Kr. 21.525
Prosjektperiode: 2023
Prosjekteier: Attme Have AS
Kontaktperson: Leikny Edvardsen