Tilleggfinansiering reguleringsplan

Støtte: Kr. 90.480
Prosjektperiode: 2022/23
Prosjekteier: Dyrøy Holiday as
Kontaktperson: Ragnar Lerkendal