Forprosjekt avtalegrunnlag etablering - overtakelse av gårdsbruk

Støtte: Kr. 32.000
Prosjektperiode: 2022
Prosjekteier: Stian Johansen ENK
Kontaktperson: Stian Johansen