SommerArtig i Dyrøy

Støtte: Kr. 50.000
Prosjektperiode: 2022
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Trine Strand