Konsept- og forretningsutvikling

Støtte: Kr. 262.000
Prosjektperiode: 2022/23
Prosjekteier: Moan Auto og kjøleservice as
Kontaktperson: Maren-Ann Hansen