Tilleggsfinansiering - reguleringsplanprosess

Støtte: Kr. 132.290
Prosjektperiode: 2022/23
Prosjekteier: Finnlandsnes Eiendom
Kontaktperson: Marit A Espenes