5 nye miljløfyrtårn

Støtte: Kr. 102.000
Prosjektperiode: 2022-23
Prosjekteier: VOX Dyrøy KF
Kontaktperson: Stig Stokkland

I samarbeid med Næringshagen i Midt-Troms og Nordavind Utvikling as ønsker VOX å gjennomføre et felles prosjekt med sertifisering av inntil bedrifter i Dyrøy som Miljøfyrtårn. Prosjektet tar utgangspunkt i fem deltakende bedrifter og har en kostnadsramme på kr. 127.000 i eksterne kostnader. Vi tar utgangspunkt i en egenandel på kr. 5.000 og et tilskudd fra VOX på kr. 102.000.

Hva er miljøfyrtårn? Et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper bedrifter til å skape konkurransefortrinn av bærekraft! Se www.miljofyrtarn.no
Prosjektet vil i hovedsak bestå av individuell oppfølging med oppfølging fra Næringshagen v/ Kjetil Strokkenes (sertifisert rådgiver for Miljøfyrtårnordningen).

Lokal fasilitering av prosessen og evt. oppfølging av deltakende bedrifter er lagt til Nordavind Utvikling. I tillegg vil det kunne være noen fellesmøter for å gå gjennom kriterier som gjelder alle uansett bransje. I tillegg vil prosjektet kunne dekke førstegangs-kostnad med selve sertifiseringen.