Etableringstilskudd

Støtte: Kr. 21.000
Prosjektperiode: 2022
Prosjekteier: Nordahl Drift as
Kontaktperson: Stig Nordahl