Etableringsstøtte

Støtte: Kr. 142.500
Prosjektperiode: 2022
Prosjekteier: TH. Olsen Transport AS
Kontaktperson: Thomas Olsen