Workshop sustainable future år 3

Støtte: Kr. 100.000
Prosjektperiode: 2022
Prosjekteier: Visit Senja Region SA
Kontaktperson: Julie Lauritzsen

Tredje prosjektår av et prosjekt der internasjonale turoperatører møter reiselivsbedrifter fra Senjaregionen, inkludert Dyrøybedriftene. I form av visningstur og salgsmøter (workshop). VOX Dyrøy har tidligere bidratt med finansiering av år 1 og 2.

Første workshop ble arrangert høsten 2019, men videre forløp har blitt utsatt pga korona. I 2023 arrangeres en stor workshop og prosjektet avsluttes etter planen.