SPRANGET - arbeidslivsdag ved Elvetun skole

Støtte: Kr. 30.000
Prosjektperiode: 2022
Prosjekteier: VOX Dyrøy kf
Kontaktperson: Ragnvald Storvoll

SPRANGET ble forsøkt arrangert i 2020, men ble da avlyst pga korona-restriksjoner.

Etter henvendelse fra Elvetun skole har VOX innvilget administrativt kr. 30.000 til gjennomføring i 2022. 

Nordavind Utvikling v/ Ragnvald Storvoll er engasjert som prosjektleder for gjennomføringen.