Kompetanseheving - felles deltakelse NTW

Støtte: Kr. 33.375
Prosjektperiode: 2022
Prosjekteier: Reiselivsprosjektet v/ Arctic guide & Visit The real experience as
Kontaktperson: Trine Vaarlund