Forstudie - etablering av transportselskap i Dyrøy

Støtte: Kr. 18.500
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: TH Olsen Transport as
Kontaktperson: Thomas Olsen