Framtidig utvikling av landbruksnæringa i Dyrøy

Støtte: Kr. 120.000
Prosjektperiode: 2021-22
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Kjell-Sverre Myrvoll