Forstudie reetablering

Støtte: Kr. 21.500
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: LAVA as
Kontaktperson: Anne-Marit Svendsen