Forprosjekt beslutningsgrunnlag garnkuttertjeneste i Dyrøy

Støtte: Kr. 101.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Astafjord vekst as
Kontaktperson: John Kenneth Øvergård