Forstudie - uvikling av glampingleir

Støtte: Kr. 22.847
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Arctic guide & Visit The real experience as
Kontaktperson: Trine Vaarlund