Forstudie - mulig landbruksprosjekt søknad fylket

Støtte: Kr. 13.500
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: VOX Dyrøy KF
Kontaktperson: Stig Stokkland