Forstudie- utvikling av tretopphytter/gapahuk/ biloppstillingsplass

Støtte: Kr. 40.500
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Attme Havet as
Kontaktperson: Tom Robin Edvardsen