Forstudie - utvikling av gårdsysteri

Støtte: Kr. 45.272
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Alstad gård
Kontaktperson: Nina Bolle Bratsberg