Forstudie Kunstnersenter i Dyrøy

Støtte: Kr. 50.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Kari Nordheim ENK
Kontaktperson: Kari Nordheim