Forstudie - Hvis hus kunne snakke

Støtte: Kr. 40.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Kulturleder Trine Strand