Tiltak 1 og 2 i sentrumsplanen

Støtte: Kr. 200.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Dyrøy kommune

VOX vedtok i siste møte i 2019 å bidra til gjennomføring av sentrumsløftet for Brøstadbotn sentrum. Sentrumsplanutkastet er behandlet i formannskapet 18.11 og ligger nå til behandling i Dyrøy kommunestyre 10.desember.

Prosessen er gjennomført med god medvirkning fra næringslivet og ulike grupper av innbyggere. Sentrumsløftet stiler mot følgende effektmål: Dyrøy skal utvikle et sentrumsområde vi kan være stolte av. Om 5-10 år skal sentrum i Brøstadbotn framstå som helhetlig, innbydende og trivelig. Dette skal bidra til økt bolyst og trivsel for innbyggere, økt besøksattraktivitet og levedyktig handels- og servicevirksomhet.

Sentrumsplanen har hovedfokus på området mellom Nordavindshagen og Demas/ sentrumsbygget. Fokuset forøvrig handler om å åpne sentrum mot Dyrøysundet og å binde sammen de ulike tyngdepunktene i området forøvrig mot sentrumsområdet.

Følgende 7 tiltak er prioriterte tiltak i sentrumsplanen: 1. Miljøgata / handlegate 2. Oppgradering av torg med utescene og amfi/paviljong 3. Elveparken lekeplass 4. Skogsmøteplassen med grillhytte 5. Utsiktspunkt mot sjøen 6. Elvestien med treningsapparater og aktiviteter 7. Gang- og sykkelveg langs fylkesvegen

Prosjektet skal realiseres i samarbeid med Asplan Viak. Prosjektet har en ramme på kr. 1.595.000. Det er søkt 50% tilskudd fra Troms Holding og kommunen har avsatt midler i tillegg til VOX-tildelingen over samfunnsutviklingsfonet.