Sim Racing

Støtte: Kr. 30.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: NMK Dyrøy
Kontaktperson: Kjetil Kristoffersen

Prosjektet består i å bygge et simulatorrom for 6 posisjoner/ rigger. Hver posisjon består av en simulert førerplass med funksjoner som ligger nært opp til «live» kjøring. Dette er såpass naturtro at drevne førere trener i disse simulatorene utenom kjøresesongen.

Inkludert i prosjekttet ligger 500 dugnadstimer til bygging av simulatorrom og bygging og igangkjøring av simulator. Det fins flere løsninger, men NMK Dyrøy har tatt utgangspunkt i et tilbud fra https://pixelmotorsport.no/

Prosjektet har en total ramme på ca 600.000 og det er søkt støtte fra mange instanser til etableringen. VOX-styret ønsket å støtte tilbudet med utgangspunkt i at det kan være et aktivitetstilbud som vil bygge opp under reiselivsnæringa og sette Dyrøy på kartet - i og med at anlegget blir det første i Nord-Norge og er dermed unikt!