Utvikling av en hehetlig boligtjeneste

Støtte: Kr. 238.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Tore Uthaug

Resultatmålet: I løpet av første halvår 2021 utvikle en nettbasert boligportal og organisering av boligtjeneste med første- og andrelinjetjeneste knyttet til servicekontoret i Dyrøy kommune.

 

Dette forprosjektet skal avgrenses til å dreie seg om følgende hovedaktiviteter:

- Utarbeidelse av boligportal i Dyrøy kommune
- Utarbeidelse og videreutvikle oversikt over tomter og ledige boliger i 360 gradersunivers.
- Innhente og utarbeide oversikt over kommunale og statlige virkemidler
- Utvikle/bruke eksisterende elektroniske løsninger som kan implementeres
- Lenker til boligannonser, stillingsannonser og andre relevante nettsider
- Utvikling av innhold i boligkontor/Kontaktpunkt for boligspørsmål/Info til nytilflyttede
- Utarbeide retningslinjer og rutinebeskrivelser og gjennomgå opplæringspakke for dagens og fremtidige ansatte i servicetorg
- Utarbeide retningslinjer og rutinebeskrivelser for boligteam/tilflytterteam (Hvem, hva, hvor)

 

Prosjektleder:

Kjell Sverre Myrvoll, Nordavind Utvikling

Marlin Antonsen, Servicetorget.