Støtte til oppsett av julegate

Støtte: Kr. 10.000
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: Lions Dyrøy