Gjennomføring voksenagronomutdanning - avløserstøtte

Støtte: Kr. 85.000
Prosjektperiode: 2020-2022
Prosjekteier: Alstad Gård
Kontaktperson: Erling Bratsberg