SPRANGET - arbeidslivsdag ved Elvetun

Støtte: Kr. 20.000
Prosjektperiode: 2020-2021
Prosjekteier: VOX Dyrøy kf/ Elvetun skole
Kontaktperson: Stig Stokkland

SPRANGET er en loka arbeidslivsdag ved Elvetun skole, som var berammet til 4. november men dessverre måtte avlyses pga koronasituasjonen. 

 

I et samarbeid mellom Dyrøy kommune, Ungt Entreprenørskap og omstillingsprogrammet VOX Dyrøy arrangerer vi nå en egen arbeidslivsdag ved Elvetun skole, som vi har kalt «SPRANGET- Elever møter arbeidslivet». Formålet er å la våre elever i ungdomstrinnet bli bedre kjent med nærings- og arbeidslivet i kommunen og området rundt, og slik få innspill til eget yrkes- og utdanningsvalg. Arbeidslivsdagen blir fulgt opp med bedriftsbesøk i aktuelle bedrifter og arbeidsplass.

Det er satt ny dato til 13. januar 2021, og da håper vi at arrangementet kan gjennomføres. Ta kontakt med daglig leder om du er arbeidsgiver og er interessert i å delta.

 

Vedlagt opprinnelig invitasjon.