Rekrutteringsseminar med Jobzone

Støtte: Kr. 18.000
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: VOX Dyrøy KF
Kontaktperson: Stig Stokkland

VOX gjennomførte rekrutteringsseminar med 14 deltakere 18. oktober m/ Grethe Wilsgaard fra Jobzone Troms som kursleder. 

 

Kurset var lagt opp som et halvdagsseminar med fokus på viktige forhold rundt rekruttering og arbeidsgiverrollen. I etterkant var det anledning til å gjennomføre individuelle møter med Grethe Wilsgaard. Tre bedrifter benyttet seg av tilbudet.

 

VOX er opptatt av å styrke våre lokale bedrifter i rekruttering av gode medarbeidere. Skal vi få vekst i næringslivet må vi ha tak i flinke folk som kan bemanne nye jobber som skapes i våre bedrifter. Dette  er et tiltak i den sammenheng, og vi ønsker å tilrettelegge for at våre lokale bedrifter blir mer attraktiv som arbeidsgivere og får større tilgang på gode medarbeidere.