Reguleringsplan Finnlandsnes

Støtte: Kr. 67.710
Prosjektperiode: 2020-2021
Prosjekteier: Finnlandsnes Eiendom as
Kontaktperson: Rolf Espenes