Reguleringsplan Dyrøy Holiday as

Støtte: Kr. 60.180
Prosjektperiode: 2020-2021
Prosjekteier: Dyrøy Holiday as
Kontaktperson: Ragnar Lerkendal