Boligstrategisk plan - Dyrøy kommune

Støtte: Kr. 150.000
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Karl Johan Olsen


Vedtak i Omstillingsstyre – 08.09.2020

 

VOX Dyrøy innvilger Dyrøy kommune et tilskudd på inntil kr. 150.000 til gjennomføring av forprosjektet
"Boligstrategisk plan" med utgangspunkt i foreliggende prosjektplan. Tilskuddet utgjør 50% av godkjent
kostnad. og finansieringsplan.

Kjell Sverre Myrvoll er inhabil som prosjektleder for arbeidet og fratrådte behandlingen.