Bærekraftig reisemål/ reisemålsutvikling for Senjaregionen - fase 2

Støtte: kr. 31.445
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: Visit Senja Region SA
Kontaktperson: Dan Bjork

 

Vedtak i Omstillingsstyre – 08.09.2020

Visit Senja Region SA innvilges kr. 31.445, tilsvarende 2,42% av godkjent kostnadsramme på kr. 1.300.000, til gjennomføring av fase 2 i Visit Senja Region SA sitt prosjekt "Bærekraftig reisemål/ reisemålsutvikling for Senjaregionen".
Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte.

 

Behandling: 

Daglig leder var inhabil i behandlingen pga styrelederverv i Visit S. Frank Moldvik har vært saksbehandler og la fram saken i møte.

Styreleder var inhabil i behandlingen pga styreverv i Visit S. Nestleder tiltrådte saken.