Rekruttering til utdanning i kjemiprosess og laboratoriefag.

Støtte: kr. 30.000
Prosjektperiode: 2020-2022
Prosjekteier: Finnfjord as på vegne av flere bedrifter
Kontaktperson: Erlend Dåflot Olsen

Vedtak i Omstillingsstyre – 08.09.2020


Finnfjord AS på vegne av 8 samarbeidsbedrifter innvilges kr 30.000 til gjennomføring av samarbeidsprosjektet "Rekruttering til utdanning i kjemiprosess og laboratoriefag", med utgangspunkt i omsøkt kostnads- og finansieringsplan. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte.


Følgende særvilkår knyttes til tilsagnet:
- Tilsagnet gjelder i to år fra tilsagnsdato
- Prosjektet forutsettes fullfinansiert og at Brdr. Karlsen Holding as/ Akvafarm as deltar i prosjektet.