Forprosjekt renovering og utvikling av Samvirkebygget

Støtte: kr. 132.500
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: TRE Allservice as
Kontaktperson: Tom Robin Edvardsen