Kompetanseheving

Støtte: kr. 9.000
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: Nordahl Bær
Kontaktperson: Lise Nordahl