Forprosjekt Liv og røre i Dyrøy

Støtte: kr. 200.000
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: Stig Stokkland

VOX-styret innvilget i møte 30/4 et forprosjekt med en ramme på kr. 400.000, et tilskudd på kr. 200.000, til gjennomføring av et forprosjekt rettet mot handels og servicenæringen i Dyrøy. 

 

Prosjektet har følgende målsetting:

 

1. Utvikle "Liv og røre i Dyrøy" som kampanjeside på Facebook

2. Styrke bedriftenes salgs- og markedsføringsevne

3. Avklare grunnlaget for videreføring i et hovedprosjekt

 

Se vedlagte prosjektplan

Kampanjesiden: https://www.facebook.com/Liv-og-R%C3%B8re-i-Dyr%C3%B8y-114679146850485/