Deltakelse FRAM Agro

Støtte: kr. 33.750
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: Smihågen gård
Kontaktperson: Birgitte Jørgensen