Beslutningsgrunnlag "Ringvasker"

Støtte: kr. 126.000
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: Astafjord Vekst as
Kontaktperson: John Kenneth Øvergård