Felles deltakelse Norwegian Travel Workshop - fire reiselivsbedrifter i Dyrøy

Støtte: Kr. 168.625
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: Reiselivssamarbeid i Dyrøy v/ Dyrøy Holiday as
Kontaktperson: Ragnar Lerkendal

Vedtak i VOX-styret 04.02.2020:

Reiselivssamarbeidet v/ Dyrøy Holiday AS innvilges tilskudd på 50%, inntil kr. 168.625, til forprosjektet "Felles deltakelse på Norwegian Travel Workshop i 2020", med markedsutvikling som formål, ut fra godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte som fordeles med 25% på hver bedrift, og utbetales mot dokumentasjon på deltakelse.

...