Flytting og etablering i Dyrøy

Støtte: kr. 100.000
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: En Entreprenør as
Kontaktperson: Eirik Nielsen

Vedtak i VOX-styret 04.02.2020:

EN Entreprenør AS innvilges et tilskudd på 30% av godkjente kostnader, inntil kr. 100.000, til flytting / etablering av Dyrøy som hovedkontor og base for virksomheten i Nord-Norge. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte.