Etablering av Foxtail as i Brøstadbotn

Støtte: Kr. 63.000
Prosjektperiode: 2019/20
Prosjekteier: Foxtail as
Kontaktperson: Hermod Ludvigsen

Vedtak i VOX-styret 04.02.20

Foxtail as innvilges et etableringstilskudd på 28% av godkjente kostnader, inntil kr. 63.000, til flytting og etablering av kafé og utsalg av fiske-, friluftsartikler og -klær i Brøstadbotn. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte.