Forprosjekt "Ung VOXen"

Støtte: Kr. 200.000
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Kommunalsjef oppvekst og kompetanse Håvard Johnsen

Vedtak i Omstillingsstyre – 05.12.2019

Dyrøy kommune innvilges et tilskudd på kr.200.000, innenfor en ramme på maks 50% til gjennomføring av "Forprosjekt Ung VOXen", med utgangspunkt i prosjektmandat vedtatt i Oppvekst og Omsorgsutvalget 3.desember 2019. Det forutsettes at prosjektplan foreligger og fremlegges VOX-styret til orientering før prosjektet igangsettes. VOX Dyrøy tiltrer styringsgruppa som observatør.

Sak 46/19