Produkt og markedsutvikling Arctic Guide & Visit AS

Støtte: Kr. 116.700
Prosjektperiode: Vinter& vår 2020
Prosjekteier: Arctic Guide & Visit The real experience as
Kontaktperson: Trine Vårlund

Vedtak i Omstillingsstyre – 05.12.2019


Arctic Guide & Visit The real experience innvilges et tilskudd på kr. 116.700 til gjennomføring av forprosjektet «Produkt og markedsutvikling» på bakgrunn av godkjent kostnads- og finansieringsplan. Tilskuddet tilsvarer inntil 43% av godkjent kostnadsoverslag og gis som bagatellmessig støtte.

Sak 44/19