Forprosjekt markedsutvikling- del1: presentasjonsfilm

Støtte: Kr. 83.000
Prosjektperiode: Vinter 2020
Prosjekteier: Dyrøy Holiday as i samarbeid med Camp Solbergfjord og Jæger Adventure Camp
Kontaktperson: Ragnar Lerkendal

Vedtak i Omstillingsstyre – 05.12.2019


Dyrøy Holiday AS innvilges støtte til gjennomføring av forprosjekt markedsutvikling. Prosjektet består av to delprosjekter med separate finansieringsplaner.


Del 1: Dyrøy Holiday AS innvilges kr 83.000 til presentasjonsfilm i et samarbeidsprosjekt med Jæger Adventure Camp AS og Camp Solbergfjord AS, ut fra godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan. Tilskuddet utgjør 50% av delprosjektets kostnader og tildeles som bagatellmessig støtte.


Del 2: Dyrøy holiday AS innvilges kr. 42.000 til utvikling av ny nettside for egen bedrift, ut fra godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan. Tilskuddet utgjør 50% av delprosjektets kostnader og tildeles som bagatellmessig støtte.

 

Sak 43/19.