Etablering/ vekstfase

Støtte: Kr. 79.500
Prosjektperiode: Vinter 2020
Prosjekteier: Sjøgren Maskin as
Kontaktperson: Steven Sjøgren

Vedtak i Omstillingsstyre – 05.12.2019

VOX Dyrøy innvilger Sjøgren Maskin as tilskudd til etablering av og planlagt kompetanseheving med bakgrunn i foreliggende prosjektplan. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte som følger:

Tilskudd til etablering kr. 79.500, tilsvarende 30% av godkjent kostnadsoverslag
Tilskudd til kompetanseheving kr. 180.750, tilsvarende 75% av godkjent kostnadsoverslag

Sak 42/19